Om

Hej och Välkommen till vår blogg!

Här på ”Om-sidan” kan du läsa om vilka vi är som bloggar, syftet och mål med bloggen och självklart vår motivering till varför just vi ska vinna Webbstjärnans pris 2017.

Om oss:

Här berättar och visar vi i klass 5-6 på Lillkyrkaskolan vad vi arbetar med under vår skolvardag. Vi är 22 stycken glada och nyfikna elever samt två lärare som tillbringar våra dagar på en F-6-skola (ca 130 elever) utanför Enköping.

Alla bilder och videor som är på oss har skriftligt godkänts av våra vårdnadshavare.

De kommentarer som ges godkännes av oss vuxna som är bloggens administratörer. Vi har bestämt att vi bara godkänner kommentarer som låter trevliga och som har en tydlig avsändare.

Syfte:

Denna blogg är till för att visa oss själva och våra nära vad vi gör om dagarna i skolan. Det är även ett sätt att använda IKT (informations och kommunikationsteknologi) i undervisningen. Vi lär oss också om etik och moral på internet genom bloggandet. Lillkyrkabladet.se ger oss en chans att skriva till verkliga läsare/lyssnare vilket gör att vi utvecklar vår förmåga att bearbeta texter.

Mål:

Ett långsiktigt mål med bloggen är att det ska bli ett verktyg för oss att uppnå en högre måluppfyllelse i enighet med läroplanen (Lgr 11).

Kopplingar till Lgr 11:

Ur Lgr 11 – Skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer:

”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.”

”…eleverna kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande…”

Ur kursplan svenska syfte och centralt innehåll:

”Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.”

”…eleverna ska ges förutsättning att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift,”

”Informationssökning och källkritik
-Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.
-Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.”

Upphovsrätt:

Bilder, dokument, fotografier, videor och elevarbeten som du kan se här på bloggen har vi skapat själva. Om vi använder bilder som vi inte har skapat själva har vi frågat berörda upphovsmän om lov att publicera deras material på vår blogg.

Creative Commons-licens
lillkyrkabladet.se is licensed under a Creative Commons Erkännande-IngaBearbetningar 4.0 Internationell License.

Använd gärna vårt material men hänvisa då till vår blogg.